Disclaimer

Functioneren van deze website
Deze website is opgezet als informatieve site en wordt beheerd op vrijwillige basis. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.

STB vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijk aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website
Deze website wordt met zorg samengesteld en wij streven ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is.  Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor STB de juistheid en volledigheid van informatie niet kan garanderen.
Voor het gebruik van de informatie op deze website, in het bijzonder het overnemen van informatie op andere websites, is STB niet aansprakelijk.


Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STB worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.


Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. STB geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Sponsoren

Sponsoren

┬ę 2013 STB Landgraaf  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer | Privacyverklaring
Website door: Webstudio 7