Volg STB
Image Alt

BELANGRIJK: Coronamaatregelen en Uitnodiging bijeenkomst Huis van de Sport 23 november

BELANGRIJK: Coronamaatregelen en Uitnodiging bijeenkomst Huis van de Sport 23 november

Coronamaatregelen STB Landgraaf

Jeugd

Voor het bezoeken van de trainingen van de Pupillen in de zaal geldt:

STB is verantwoordelijk voor de controle op de Coronapas voor de trainingen in de zaal en de toeschouwers op de tribune. Wij hebben geen mogelijkheid om de toegangscontrole op de tribune uit te voeren omdat de trainers in de zaal met de kinderen bezig zijn en er geen extra capaciteit is om de toegang tot de tribune te controleren. Daarom kunnen ouders vanaf vandaag helaas niet meer op de tribune terecht. Wel kunnen zij in de Skylounge kijken en wachten op de kinderen.

Eventuele boetes bij het niet naleven van de Corona richtlijnen in de zaal zijn voor STB. Wij hopen dan ook op jullie begrip en medewerking.

Senioren

Voor de maandagavond training in de zaal geldt dat een Coronapas nodig is. STB zal daarom bij de ingang van de zaal een Coronacheck uitvoeren. Ook hier is STB verantwoordelijk voor de naleving en zijn eventuele boetes voor STB.

Wij hopen dan ook op jullie begrip en medewerking.


Uitnodiging bijeenkomst Huis van de Sport 23 november

Op 17 oktober hebben we jullie via mail geïnformeerd over de bijeenkomst die op 23 november plaatsvindt met het Huis van de Sport. De bijeenkomst is bedoeld om samen met jullie te bespreken hoe STB Landgraaf de toekomst in gaat. Vragen als “wat voor vereniging willen we zijn?”, “wat willen de leden van STB?” en “wat betekent dat dan?” komen aan bod. Daarbij is er zowel aandacht voor de jeugd als voor de senioren. We bespreken deze vragen met als leidraad een aantal kernwaarden die de afgelopen maanden door (jeugd)trainers, (jeugd)begeleiders en het bestuur zijn opgesteld. We zijn benieuwd of jullie je daar in herkennen en hoe daar vervolgens invulling aan te geven.

Het wordt een interactieve bijeenkomst. Om er voor te zorgen dat de onderwerpen aansluiten bij jouw interesse, is de avond opgedeeld in tweeën:

– de jeugdleden, jeugdtrainers, en jeugdbegeleiders van 18:30 tot 20:00 uur.

– de seniorenleden, seniorentrainers en senioren begeleiders van 20:30 tot 22:00 uur.

Laat je stem horen en geef richting aan de toekomst van STB. De bijeenkomst wordt gehouden in de Skylounge. Je kunt je tot 20 november as. aanmelden via [email protected]. Geef daarbij aan of je je voor de jeugd of de seniorenbijeenkomst aanmeldt.


Let op: Voor toegang tot de Skylounge gelden de Coronaregels voor de horeca en is een Coronapas nodig.