Volg STB
Image Alt

Coronavirus Updates

Coronavirus Updates

Update dd. 14-12-2020

Vanavond is weer een persconferentie geweest waarin onze premies een lock down voor Nederland heeft afgekondigd tot en met 19 januari. Helaas heeft de lock down ook gevolgen voor STB. Onderstaand laten we jullie de regels die wij als STB hanteren toekomen.

Baantraining recreanten:
De baantraining van de recreanten op dinsdag onder leiding van Leo zal tot en met 19 januari worden afgelast. Zodra deze training weer doorgang vindt stellen wij jullie hiervan op de hoogte.

(Baan)training P-Groep:
De training van de prestatiegroep van Wim wordt tot en met 19 januari afgelast. Zodra deze training weer doorgang vindt stellen wij jullie hiervan op de hoogte.

Vaartspel (dinsdagavond)
De vaartspel training wordt tot en met 19 januari afgelast. Zodra deze training weer doorgang vindt stellen wij jullie hiervan op de hoogte.

Jeugdtrainingen
Voor de trainingen van de junioren en de pupillen zijn wij momenteel in overleg met de trainers. Via de app-groepen van de junioren en de pupillen zullen zij op de hoogte worden gesteld van de maatregelen die genomen gaan worden.

Zijn er naar aanleiding van deze mail vragen? Aarzel dan niet deze te stellen via [email protected].

Blijf actief binnen de gestelde regels en blij gezond!

Het bestuur

Update dd. 18-11-2020

Gisteren is er weer een persconferentie geweest. Hierin zijn de aangescherpte maatregelen van 2 weken geleden teruggedraaid. Dit betekent dat wij weer terug kunnen naar de situatie van 2 weken geleden voor wat betreft de trainingen. Onderstaand laten we jullie de regels die wij als STB hanteren toekomen.

Baantraining recreanten:
Er kan met max 8 personen (excl. trainer) in 2 groepjes van 4 op gepaste afstand getraind worden. Omdat er niet samen met de jeugd op de baan getraind kan worden, wordt de baantraining van Leo verplaatst naar de dinsdag om 19.00 uur. Alle STB leden kunnen van deze training gebruik maken echter de vaste deelnemers krijgen voorrang. Via een groepsapp kun je je inschrijven voor deze training. Leo zal aangeven wanneer de training vol is.

Mocht je willen deelnemen aan deze training maar niet tot de vaste deelnemers behoren, dan kun je contact opnemen met Leo op nummer 06-10482654 zodat je kunt worden toegevoegd aan de app groep.

De eerste training start komende dinsdag 24 november om 19:00 uur. Zoals gezegd is aanmelden verplicht.

(Baan)training P-Groep:
De training van de prestatiegroep van Wim wordt in overleg met de deelnemers verder vormgegeven. Wim heeft hierover met betrokkenen overleg. Indien je meer wilt weten over de P-groep en/of interesse hebt om deel te nemen, dan kun je contact opnemen met Wim op nummer: 06-16638356.

Vaartspel (dinsdagavond):
Het vaartspel dat regulier op dinsdag plaatsvindt blijft ongewijzigd gehandhaafd. Vertrek bij Mengelers om 18:30 uur. Er wordt getraind in groepjes van max 4 personen. De trainers staan verspreid opgesteld en de minimale afstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd. Mochten er meer deelnemers aanwezig zijn dan het aantal trainers dat een groep kan begeleiden, dan kan het zijn dat aan de ervaren lopers gevraagd wordt om zelfstandig (of in een groep van max 4) het schema af te werken.

Mocht je willen deelnemen aan deze training maar niet tot de vaste deelnemers behoren, dan kun je contact opnemen met Wim op nummer 06-16638356. Hij zal aangeven wanneer de training vol is.

De eerste training start komende dinsdag 24 november om 18:30. Zoals gezegd is aanmelden verplicht

Overige trainingen:

 • De duurlopen op maandag, woensdag en zaterdag gaan tot nader order niet door.
 • Dat geldt ook voor de maandag avond training in de zaal.
 • De jeugdtrainingen blijven ongewijzigd gehandhaafd.

Wij realiseren ons dat niet iedereen gebruik kan maken van het aanbod. We hebben in samenwerking met de trainers gezocht naar wat er wel mogelijk is. Wij willen de trainers hiervoor dan ook bedanken. We hopen op jullie begrip en medewerking en hopen natuurlijk ook dat jullie snel weer van het volledige trainingsaanbod gebruik kunnen maken. Tot dan blijf gezond en hopelijk tot snel.

 

Update dd. 04-11-2020

Het kabinet heeft gisteren de Corona maatregelen verzwaard. Helaas heeft dit ook gevolgen voor STB.

Wij zien ons helaas genoodzaakt om met onmiddellijke ingang ALLE seniorentrainingen tot nader order af te gelasten. Met de van toepassing zijnde beperkingen is het praktisch niet meer mogelijk een training te organiseren.

Wij hopen op jullie begrip! Blijf gezond.

 

Update dd. 24-10-2020

Na de persconferentie van vorige week dinsdag hebben wij jullie geïnformeerd over het stopzetten van de trainingen van STB. De dagen daarna is er contact geweest met de gemeente over de precieze invulling van de maatregelen en blijkt dat er toch mogelijkheden zijn om trainingen aan te kunnen blijven bieden. In overleg met de trainers is vervolgens gekeken welke trainingen toch aangeboden kunnen worden.

Op basis daarvan kunnen de volgende trainingen, zij het in aangepaste c.q. beperkte vorm, doorgaan.

Baantraining recreanten:
Er kan met max 8 personen (excl. trainer) in 2 groepjes van 4 op gepaste afstand getraind worden. Omdat er niet samen met de jeugd op de baan getraind kan worden, wordt de baantraining van Leo verplaatst naar de dinsdag om 19.00 uur. Alle STB leden kunnen van deze training gebruik maken echter de vaste deelnemers krijgen voorrang. Via een groepsapp kun je je inschrijven voor deze training. Leo zal aangeven wanneer de training vol is.

Mocht je willen deelnemen aan deze training maar niet tot de vaste deelnemers behoren, dan kun je contact opnemen met Leo op nummer 06-10482654 zodat je kunt worden toegevoegd aan de app groep.

De eerste training start komende dinsdag 27 oktober om 19:00 uur. Zoals gezegd is aanmelden verplicht.

(Baan)training P-Groep:
De training van de prestatiegroep van Wim wordt in overleg met de deelnemers verder vormgegeven. Wim heeft hierover met betrokkenen overleg. Indien je meer wilt weten over de P-groep en/of interesse hebt om deel te nemen, dan kun je contact opnemen met Wim op nummer: 06-16638356.

Vaartspel (dinsdagavond):
Het vaartspel dat regulier op dinsdag plaatsvindt blijft ongewijzigd gehandhaafd. Vertrek bij Mengelers om 18:30 uur. Er wordt getraind in groepjes van max 4 personen. De trainers staan verspreid opgesteld en de minimale afstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd. Mochten er meer deelnemers aanwezig zijn dan het aantal trainers dat een groep kan begeleiden, dan kan het zijn dat aan de ervaren lopers gevraagd wordt om zelfstandig (of in een groep van max 4) het schema af te werken.

Mocht je willen deelnemen aan deze training maar niet tot de vaste deelnemers behoren, dan kun je contact opnemen met Wim op nummer 06-16638356. Hij zal aangeven wanneer de training vol is.

De eerste training start komende dinsdag 27 oktober om 18:30. Zoals gezegd is aanmelden verplicht

Overige trainingen:

 • De duurlopen op maandag, woensdag en zaterdag gaan tot nader order niet door.
 • Dat geldt ook voor de maandag avond training in de zaal.
 • De jeugdtrainingen blijven ongewijzigd gehandhaafd.

Wij realiseren ons dat niet iedereen gebruik kan maken van het aanbod. We hebben in samenwerking met de trainers gezocht naar wat er wel mogelijk is. Wij willen de trainers hiervoor dan ook bedanken. We hopen op jullie begrip en medewerking en hopen natuurlijk ook dat jullie snel weer van het volledige trainingsaanbod gebruik kunnen maken. Tot dan blijf gezond en hopelijk tot snel.


Update dd. 13-10-2020

Vanavond heeft een persconferentie plaatsgevonden van het kabinet. Helaas zijn verscherpte maatregelen aangekondigd die ervoor zorgen dat Nederland in een gedeeltelijke lockdown gaat. De maatregelen raken ook STB. Onderstaand is een opsomming gemaakt van de gevolgen voor STB.

Trainingen

 • Voor de pupillen en junioren (kinderen tot 18 jaar) is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan. De trainingen van de jeugd gaan dus door.
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. De trainingen van de senioren gaan dus NIET door. Dit geldt voor de maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend trainingen. 

Evenementen
De volgende evenementen zullen in oktober géén doorgang vinden:

 • De ZondagTref
 • De Hellingproof
 • Presentatie Triathlon

De door het kabinet aangekondigde maatregelen gelden in ieder geval tot en met 27 oktober.

Wij hopen jullie in de volgende update positiever nieuws te mogen brengen. Maar tot die tijd hopen wij dat jullie allemaal gezond blijven en ook dat jullie sportief bezig blijven!

 

Update dd. 22-05-2020

Ook de maandagavond groep die normalerwijs in de gymzaal in het Hoefveld traint is nu aanwezig op de baan.
Zij trainen van 19:00 tot 20:00 op de baan op ter Waerden. Natuurlijk is ook bij deze training het Corona protocol van toepassing!
Bij regen of slecht weer gaat deze training NIET door. Twijfel je of de training doorgaat? Neem dan contact op via [email protected]

 

Update dd. 14-05-2020

Nu ook de volwassen weer mogen starten met trainingen is het belangrijk om de regels waaronder getraind mag worden uiteen te zetten. Wij vragen jullie deze informatie goed te lezen. Wij stellen alles in het werk zodat jullie weer veilig en leuk kunnen sporten, maar dat kan alleen samen met jullie en de trainers. Op basis van onderstaande afspraken hebben we van de Gemeente Landgraaf een vergunning ontvangen om de trainingen weer op te starten. Het is van belang om deze afspraken na te komen. Deze regels dienen tijdens de trainingen in acht te worden genomen voor zowel de jeugd als de volwassenen. Neem deze regels dan ook goed door voordat je komt trainen.

In dit bericht kunnen jullie de volgend informatie vinden:

 • Informatie over de regels en veiligheid die gelden voor trainen bij STB.
 • Informatie over specifieke regels voor de baantraining en de trainingen in de openbare ruimtes.
 • Algemene gedragsregels en veiligheidsinformatie conform richtlijnen RIVM.

Algemene informatie over regels en veiligheid bij het trainen bij STB.

 • Om te voorkomen dat er teveel kruisverkeer is met andere verenigingen is voor STB alleen de toegang via het Terwaerderveldje open.
 • Parkeer alleen op de parkeerplaats Terwaerderveldje, de ander parkeerplaats is voor UOW’02 en de Tennisvereniging.
 • We zorgen zoveel mogelijk voor 1 richtingverkeer:
 • rijd de parkeerplaats op het Terwaerderveldje rechts in en via de linkerkant uit zodat er eenrichtingsverkeer ontstaat bij de parkeerplaats.
 • de ingang tot de accommodatie is de kleine poort, links van het materiaalhok. De uitgang van de accommodatie is via de grote poort, rechts van het materiaalhok.
 • De accommodatie is pas 10 minuten voor aanvang van de training open.
 • Ouders en/of toeschouwers mogen niet op de accommodatie komen.
 • Er zijn op de accommodatie diverse hygiëne maatregelen genomen en middelen aanwezig:
  • Was je handen thuis, er is op de baan desinfectiemiddel, water, zeep en papieren handdoeken om de handen te reinigen.
  • Maak materiaal schoon na gebruik er zijn schoonmaakspullen aanwezig om materiaal te reinigen.
 • De fietsen kunnen op het terrein links achter de kleedlokalen worden geplaatst op gepaste afstand van elkaar.
 • Indien een atleet zich blesseert, zal de trainer hulp bieden en daarbij niet altijd de 1,5 meter afstand kunnen handhaven.

Informatie over specifieke regels voor de trainingen bij STB

Bijgaand enkele specifieke richtlijnen die van toepassing zijn voor de baantraining en de trainingen in de openbare ruimten die o.a. starten vanaf de baan en/of Brunsummerheide.

Regels voor de Baantraining:

 • Houdt 1,5 meter afstand, ook voor en na de training.
 • Op de baan geldt 1-richtingverkeer, dus zowel tijdens het in- en uitlopen als tijdens de training wordt tegen de klok in gelopen. Dit om zo min mogelijk kruis verkeer te creëren.
 • Inhalen op de baan gebeurt zo min mogelijk en alleen als dit mogelijk is met in acht neming van minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • De baantraining eindigt uiterlijk om 19:30 om de tijd dat er samen met de junioren wordt getraind te beperken.
 • Verlaat direct na de training de accommodatie.

 Regels voor de trainingen in openbare ruimtes (bv. Brunsummerheide):

 • De maandagtraining start bij de ingang van de baan aan het Terwaerderveldje en niet bij de ingang van de sporthal.
 • De overige trainingen starten op de zelfde locatie als normaal.
 • Houdt 1,5 meter afstand, ook voor en na de training.
 • Blijf op Nederlands grondgebied.

 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet. Er kan alleen in uiterste nood voor de allerkleinste gebruik gemaakt worden van de toilet bij UOW’02.
 • Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 sec.
  • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van
   objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na
   hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
  • Vermijd het aanraken van je gezicht.
  • Schud geen handen.
 • Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.
 • Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
 • Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.
 • Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.
 • Iedere atleet houdt 1,5 meter afstand tot de trainers.
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat iemand anders ze gebruikt.
 • Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
 • Verlaat direct na de training de accommodatie.

 

Update dd. 12-05-2020

Nadat vorige week de jeugd weer is begonnen met trainen mogen deze week ook de senioren weer van start!! Hier zijn wij heel blij mee! De seniorentrainingen starten weer op donderdag 14 mei. De trainingen mogen worden hervat met een maximale groepsomvang van 10 personen. Indien er meer sporters aanwezig zijn zullen de groepen worden opgedeeld.

Iedereen moet zich tijdens de trainingen houden aan de hygiënemaatregelen van het RIVM:

 • Voor en na het trainen handen wassen;
 • In de binnenkant van de elleboog niezen en hoesten;
 • Blijf thuis bij griep- en verkoudheidsklachten;
 • Geen handen schudden;
 • 1,5 meter afstand tot elkaar houden, ook tijdens het sporten.

Voor verdere informatie over de hygiëneregels wordt verwezen naar: //www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Donderdag zullen bij aanvang van de training de hygiëneregels worden toegelicht.

Let op! kleedruimtes en kantines blijven gesloten.

Veel trainingsplezier!!

Update dd. 09-05-2020

Wij waren aangenaam verrast na de persconferentie van afgelopen woensdag. Hierin kondigde het kabinet aan dat buiten sporten in groepen voor alle leeftijden is toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Momenteel hebben wij van de Gemeente Landgraaf toestemming om in groepen van maximaal 3 personen te mogen trainen. Gezien deze groepsomvang erg klein is hebben wij als bestuur besloten om voor de senioren nog NIET te starten met de trainingen op 11 mei. Wij verwachten aanstaande dinsdag een update van de richtlijnen van de Gemeente voor het samen sporten van senioren.

Wij houden jullie op de hoogte!

Update dd. 30-04-2020

Beste ouders en leden van STB,

Afgelopen dagen is er met het bestuur en de jeugdcoördinatoren gesproken over het opstarten van de trainingen voor de jeugd.
Op dit moment is de streefdatum om de trainingen weer op te starten op 6 mei voor de pupillen en 7 mei voor de junioren.
Er moet echter nog het een en ander gebeuren voordat we echt kunnen beginnen.
 • De juniorentrainers onderzoeken hoe ze een leuke, goede en veilige training kunnen geven met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Logistiek worden er afspraken gemaakt met de andere bewoners van Park Terwaerden en de gemeente zodat zo min mogelijk kruisverkeer ontstaat.
 • Er worden samen met UOW’02 en de stichting Park Terwaerden de juiste hygiëne en veiligheidsmaatregelen getroffen.
 • En in overleg met andere (binnen)sportverenigingen kijken we hoe we de baan beschikbaar kunnen stellen zodat ook hun leden kunnen sporten.
Al met al moet er nog heel wat gebeuren, maar zijn we een heel stuk op weg.
Houd de komende tijd internet en Facebook in de gaten voor de laatste updates.

 

Update dd. 24-04-2020

Beste STB’ers, afgelopen dinsdag, 21 april, heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gegeven. Hierin is aangekondigd dat op het gebied van de atletiek voor de jeugd een verruiming van de maatregelen mogelijk is. Als STB zijn wij momenteel in afwachting van de richtlijnen van de atletiekunie en de gemeente Landgraaf. In nauw overleg met de jeugdtrainers zullen wij gaan kijken hoe STB omgaat met deze nieuwe richtlijnen. We streven er naar om de jeugd en ouders eind volgende week te informeren.

 

Update dd. 24-03-2020

Het Coronavirus is overal. We kunnen er niet omheen. Het beïnvloed ons (sportieve) leven. Waar we eerst in groepen trainden, sporten we nu individueel om ervoor te zorgen dat het virus niet verder verspreid.

Gisteren heeft het Kabinet in een persconferentie verdergaande maatregelen aangekondigd die ook STB beïnvloeden. Daarnaast heeft de KNAU ook verdergaande maatregelen genomen die wij volgen.

Wat houden de maatregelen voor STB in:
– Alle trainingen t/m 31 mei zijn afgelast;
– Alle competities van het aankomend atletiekseizoen zijn afgelast;
– De Heidetrail in mei is afgelast;
– De Atletic Champs zijn afgelast;
– De ZondagTref van april en mei gaat niet door;
– De presentatie Triathlon van woensdag 29 april gaat niet door;
– Het Clubblad van mei zal niet verschijnen.

Een behoorlijke lijst van activiteiten die niet door kunnen gaan, maar gezondheid gaat voorop!!

 

Update dd. 12-03-2020

Er zijn aangescherpte maatregelen inzake het Coronavirus aangekondigd.
STB volgt het advies van NOC*NSF en gelast alle bijeenkomsten en trainingen tot en met 31 maart af!!

Voor nadere berichtgeving wordt verwezen naar:
– //nocnsf.nl/
– //www.atletiekunie.nl/