Volg STB
Image Alt

Contributie en lidmaatschap

Contributie en lidmaatschap

Als nieuwkomer kunt u vrijblijvend vier weken lang gratis gebruik maken van ons trainingsaanbod. Dat geldt voor zowel senioren als jeugdigen. Na vier weken kunt u besluiten om lid te worden.

Om deel te kunnen nemen aan de trainingen bij STB en gebruik te mogen maken van onze atletiekaccommodatie en faciliteiten, dient u lid te zijn van onze vereniging. U wordt daarmee namelijk automatisch lid van de atletiekunie en bent daarmee ook verzekerd.

STB is binnen de regio Limburg qua contributie de goedkoopste vereniging. Dankzij de vele vrijwilligers die belangeloos hun steentje bijdragen, kunnen we de contributie daarom laag houden en kunnen we het trainingsaanbod laagdrempelig houden. Dit is een van de belangrijkste beleidspunten van STB.

STB kent de volgende soorten lidmaatschap.

Recreant
Dit is het lidmaatschap inclusief basiscontributie welke afgedragen wordt aan de Atletiekunie. Dit lidmaatschap wordt aanbevolen voor beginnende lopers.

Wedstrijdlicentie
Gelijk aan het lidmaatschap voor recreant maar vermeerderd met wedstrijdlicentiekosten. Dit lidmaatschap wordt aanbevolen aan prestatieve lopers in wedstrijdverband.

Jeugd
Jaarlijks bij ingang van het nieuwe KNAU verenigingsjaar via automatische incasso telkens in oktober en per kwartaal.

Wilt u uw kind laten sporten, maar is dit financieel niet haalbaar? De gemeente Landgraaf vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten en lid kunnen zijn van een vereniging. De gemeente Landgraaf heeft hiervoor afspraken gemaakt met Stichting Leergeld Parkstad. Stichting Leergeld Parkstad biedt aan kinderen tussen de 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen de mogelijkheid deze kinderen toch te laten sporten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.leergeld.nl/parkstad

Recreant zaal
Inclusief basiscontributie Atletiekunie.

Begunstiger
U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging met een vast bedrag van € 30,- per jaar. U kunt echter geen gebruik maken van ons trainingsaanbod en de atletiekaccommodatie.

Prijzen
Pupillen en Junioren (t/m 18 jaar)
Totaalbedrag per jaar: € 115,- inclusief wedstrijdlicentie (verplicht), wordt als volgt geïncasseerd:
– Contributie Atletiekunie inclusief wedstrijdlicentie (verplicht): € 31,- per jaar, geïncasseerd in 1x in november voor het jaar daarna.
– Contributie STB: € 21 per kwartaal geïncasseerd in januari, april, juli en november (november is inclusief atletiekunie).
Senioren: (vanaf 19 jaar)
Totaalbedrag per jaar zonder wedstrijdlicentie: € 62,-, wordt als volgt geïncasseerd:
– Contributie Atletiekunie: € 20 per jaar geïncasseerd in november voor het jaar daarna.
– Contributie STB Landgraaf: € 21 per half jaar geïncasseerd in juni en november.
– Wedstrijdlicentie (optioneel)  € 27 per jaar geïncasseerd in november voor het jaar daarna.
Voor alle leden:
– Bij inschrijving eenmalige administratiekosten Atletiekunie: € 8,85 eenmalig
– Inschrijvingen vanaf 1 oktober t/m 31 december: 75% korting op de contributie en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie
– De contributie van STB wordt bij inschrijving gedurende het jaar naar rato vanaf de maand van inschrijving.

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden bedragen € 8,85.

Overschrijvingskosten bedragen € 12,10.

U kunt via dit formulier online aanmelden

Opzegging lidmaatschap

Opzeggingen dienen wel dient met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd (dit geldt alleen voor senioren, bij de jeugd is tussentijdse opzegging per kwartaal mogelijk).

Voor jeugdleden is opzegging per kwartaal mogelijk, waarbij minimaal één maand voor het verstrijken van het kwartaal de opzegging via de STB ledenadministratie moet hebben plaats gevonden.

Wil u uw lidmaatschap opzeggen? Opzegging van het lidmaatschap kan hier online.

Inning contributie
De contributie voor senioren dient jaarlijks vóór 1 november te worden voldaan via de factuur die via het clubblad wordt toegezonden.
De contributie voor de jeugd vindt plaats via maandelijkse auto-incasso.

Bankgegevens
Rabobank Parkstad Limburg rek.nr. 172433975
IBAN : NL47RABO0172433975
BIC : RABONL2U
KvK-nummer : 40188481

Voor meer informatie over het lidmaatschap dat bij u zou kunnen passen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van STB. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Huisregels baangebruik en gedragsregels voor STB Leden
Nu onze vereniging groter wordt vinden wij, het bestuur van STB, dat niet alles meer vanzelfsprekend kan zijn. Wij gaan met de groei mee, hetgeen betekent dat de geldende regels binnen de vereniging formeel gemaakt worden. De regels zijn de gedragsregels voor alle STB leden.
Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de baan. Om de drukte op de baan zo min mogelijk tot problemen te laten leiden en om ieders plezier tijdens de baantrainingen te behouden, zijn er huisregels met betrekking tot het gebruik van de baan opgesteld.
De gedragsregels en huisregels voor baangebruik zijn in bijgaand document te vinden.