Volg STB
Image Alt

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Begin januari werd de atletiekwereld opgeschud. Bij Haag Atletiek kwam een misbruikschandaal aan het licht. Dit is het ergste wat een vereniging kan overkomen. Het is belangrijk dat je over ongewenst gedrag met iemand kan praten en dat dit binnen de vereniging serieus wordt opgepakt.

Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden. Wij hebben binnen de vereniging een vertrouwenspersoon waarmee je over deze zaken kan praten. Zowel voor de volwassenen als voor de jeugd is dit Kristi Hanssen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De taken van een vertrouwenspersoon zijn:

– Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;

– In samenspraak met de persoon bepalen wat de     te ondernemen stappen moeten zijn;

– Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;

– Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

De taken van de vertrouwenspersoon zijn niet eenvoudig. Duidelijk is dat meldingen gaan om en over delicate kwesties die op een juiste manier moeten worden opgelost. Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hem of haar te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken

Kom je ooit in aanraking met ongewenste omgangsvormen of geeft je zoon of dochter dit signaal af? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon!

Binnen onze vereniging STB willen we zorgdragen voor een veilige omgeving waarbinnen alle leden, jong en oud, zich thuis voelen en met plezier de atletieksport kunnen beoefenen.

Om dit te realiseren zijn we alert op zaken die dit mogelijk in de weg staan en proberen we pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

Contactgegevens vertrouwenspersoon:

Telefoonnummer: 06-10578607

e-mail: [email protected]