Volg STB
Image Alt

Lidmaatschap

Contributie en Lidmaatschap

Als nieuwkomer kunt u vrijblijvend vier weken lang gratis gebruik maken van ons trainingsaanbod. Dat geldt voor zowel senioren als jeugdigen. Na vier weken kunt u besluiten om lid te worden.
Om deel te kunnen nemen aan de trainingen bij STB en gebruik te mogen maken van onze atletiekaccommodatie en faciliteiten, dient u lid te zijn van onze vereniging. U wordt daarmee namelijk automatisch lid van de atletiekunie en bent daarmee ook verzekerd.
STB is binnen de regio Limburg qua contributie de goedkoopste vereniging. Dankzij de vele vrijwilligers die belangeloos hun steentje bijdragen, kunnen we de contributie daarom laag houden en kunnen we het trainingsaanbod laagdrempelig houden. Dit is een van de belangrijkste beleidspunten van STB.

STB kent de volgende soorten lidmaatschap. De genoemde bedragen zijn voor het nieuwe jaar 2020 (met ingang van 1 nov. 2019)

Recreant
Dit is het lidmaatschap inclusief basiscontributie (€ 17,20) welke afgedragen wordt aan de Atletiekunie. Dit lidmaatschap wordt aanbevolen voor beginnende lopers. De kosten bedragen € 53,20 per jaar.

Wedstrijdlicentie
Gelijk aan het lidmaatschap voor recreant maar vermeerderd met wedstrijdlicentiekosten a € 23,20 welke afgedragen wordt aan de Atletiekunie. Kosten € 76,40 per jaar. Dit lidmaatschap wordt aanbevolen aan prestatieve lopers in wedstrijdverband.

Jeugd
Jaarlijks bij ingang van het nieuwe KNAU verenigingsjaar via automatische incasso telkens in oktober € 27,- (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en per kwartaal via automatische incasso € 18,-.
Het automatische (SEPA) incassoformulier kunt u hier downloaden (bij minderjarige jeugdleden dient dit door de ouders ingevuld en ondertekend te worden, het kenmerk machtiging wordt ingevuld door de penningmeester zodra het bondsnummer van de atletiekunie bekend is).

Wilt u uw kind laten sporten, maar is dit financieel niet haalbaar? De gemeente Landgraaf vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten en lid kunnen zijn van een vereniging. De gemeente Landgraaf heeft hiervoor afspraken gemaakt met Stichting Leergeld Parkstad. Stichting Leergeld Parkstad biedt aan kinderen tussen de 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen de mogelijkheid deze kinderen toch te laten sporten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.leergeld.nl/parkstad

Recreant zaal
Inclusief basiscontributie Atletiekunie. Kosten € 53,20 per jaar.

Begunstiger
U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging met een vast bedrag van € 30,- per jaar. U kunt echter geen gebruik maken van ons trainingsaanbod en de atletiekaccommodatie.

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden bedragen € 7,60.
Overschrijvingskosten bedragen € 10,40.

U kunt via dit formulier online aanmelden

Opzegging lidmaatschap
Opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de STB ledenadministratie en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd (dit geldt alleen voor senioren, bij de jeugd is tussentijdse opzegging per kwartaal mogelijk).

Voor jeugdleden is opzegging per kwartaal mogelijk, waarbij minimaal één maand voor het verstrijken van het kwartaal de opzegging via de STB ledenadministratie moet hebben plaats gevonden.

Opzegging van het lidmaatschap kan hier online.

Inning contributie
De contributie voor senioren dient jaarlijks vóór 1 november te worden voldaan via de factuur die via het clubblad wordt toegezonden.
De contributie voor de jeugd vindt plaats via maandelijkse auto-incasso.

Bankgegevens
Rabobank Parkstad Limburg rek.nr. 172433975
IBAN : NL47RABO0172433975
BIC : RABONL2U
KvK-nummer : 40188481

Voor meer informatie over het lidmaatschap dat bij u zou kunnen passen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van STB. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Huisregels baangebruik en gedragsregels voor STB Leden
Nu onze vereniging groter wordt vinden wij, het bestuur van STB, dat niet alles meer vanzelfsprekend kan zijn. Wij gaan met de groei mee, hetgeen betekent dat de geldende regels binnen de vereniging formeel gemaakt worden. De regels zijn de gedragsregels voor alle STB leden.
Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de baan. Om de drukte op de baan zo min mogelijk tot problemen te laten leiden en om ieders plezier tijdens de baantrainingen te behouden, zijn er huisregels met betrekking tot het gebruik van de baan opgesteld.
De gedragsregels en huisregels voor baangebruik zijn in bijgaand document te vinden.

Bankgegevens
Rabobank Parkstad Limburg rek.nr. 172433975
IBAN : NL47RABO0172433975
BIC : RABONL2U
KvK-nummer : 40188481

Voor meer informatie over het lidmaatschap dat bij u zou kunnen passen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van STB. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Huisregels baangebruik en gedragsregels voor STB Leden
Nu onze vereniging groter wordt vinden wij, het bestuur van STB, dat niet alles meer vanzelfsprekend kan zijn. Wij gaan met de groei mee, hetgeen betekent dat de geldende regels binnen de vereniging formeel gemaakt worden. De regels zijn de gedragsregels voor alle STB leden.
Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de baan. Om de drukte op de baan zo min mogelijk tot problemen te laten leiden en om ieders plezier tijdens de baantrainingen te behouden, zijn er huisregels met betrekking tot het gebruik van de baan opgesteld.
De gedragsregels en huisregels voor baangebruik zijn in bijgaand document te vinden.