Volg STB
Image Alt

Kapellerbosloop Parcours

Kapellerbosloop Parcours

De start van de Kapellerbosloop is gelegen op het grasveld in het verlengde van de Leenderkapelweg. De totale afstand bedraagt 7200 m. Het parcours bestaat uit 4 ronden van elk ca. 1725 m. en een start-finish verschil van ca. 300 m.
Het eerste gedeelte van het parcours voert ca. 300 m. over een vlakke, verharde weg. Aan het einde van deze weg voert een bospad naar links u het Kapellerbos in. Over een afstand van ca. 500 m. komt u aanvangs in een licht dalend gedeelte. Vervolgens komt u terecht in het eerste heuvelachtige gedeelte van ca. 450 m. met verschillende hellingen die de aanloop naar de korte (ca. 100 m.), maar steile, beklimming vormen. Aan het einde van deze beklimming bevindt zich aan de rechterzijde het gerestaureerde Leenderkapelletje. Hierna komt u weer op een verharde, vlakke weg van ca. 250 m. Aan het einde van deze weg gaat u weer links af het bos in, om vervolgens weer terecht te komen op de startplaats voor de volgende ronde. De Kapellerbosloop is een typische cross-wedstrijd, echter door de verharde paden niet geschikt voor spikes.

De Leenderkapel 

Johan Frederik, eerste Heer van Schaesberg en sinds 1637 baron nam het initiatief om op de heuvel achter zijn kasteel een kapel te laten bouwen. 

De bouwdatum valt in elk geval binnen zijn regeerperiode, die ligt tussen 1619 en 1671 en vermoedelijk voor 1644, het sterfjaar van zijn vrouw. Het echtpaar was zeer vroom en had een bijzondere devotie voor Onze Lieve Vrouw. Toen de vrouw in 1644 ernstig ziek werd zocht ze haar toevlucht en heil in een pelgrimstocht naar Kevelaer; ze stierf onderweg zonder het genadeoord bereikt te hebben. De kapel werd toegewijd aan de Moedermaagd, bloem van de Carmel, zoals blijkt uit het in de gevel aangebrachte latijnse inschrift : “Flos Carmeli Virgo Puerpera, Ora pro nobis”. Het eveneens in de gevel aangebrachte wapen van de familie Schaesberg-Wachtendonck verwijst naar de stichter. Jammer genoeg heeft men niet de datum opgenomen. 

Als genadekapel trok ze vooral pelgrims uit de omgeving vooral in de meimaand. Ze kwamen soms in groepen uit Heerlen en Nieuwenhagen; ook waren en zijn er voortdurend individuele bedevaartgangers die hun zorgen en noden aan Maria voorleggen. Jammer genoeg is de aloude traditie van de Rolducse bedevaart met de opheffing van het internaat opgehouden; het was een hele gebeurtenis als studenten en leraren biddend en zingend massaal naar Schaesberg trokken om na aflooop van de H.Mis bij de kapel over Schaesberg en Eijgelshoven in groepen naar huis te marcheren. Officieel zijn er nooit wonderen gebeurd. Maar de grote aantrekkingskracht van het heiligdom op de omgeving wijst erop dat het bezoek weldadig was en goed uitwerkte. 
Uiteraard zijn er rondom de kapel de nodige legenden en verhalen geweven. Zo zou de bouwheer tot  de stichting gekomen zijn door een droom waarin deze plaats als de juiste werd aangewezen. En als zeker wordt ook verteld dat de bokkenrijders hun nachtelijke vergaderingen en eedafleggingen in deze kapel hielden. 

De kapel is gebouwd met Kunradersteen, mergel en baksteen. Ze is vijfhoekig van vorm met een binnenruimte van 4 bij 5 meter. Tegen de achterwand staat een altaar met erop een Mariabeeld en het tabernakel van de buitengebruik gestelde kerk van Leenhof. Dit laatste werd hier geplaatst na de grote restauratie van de kapel in 1998. De kapel is tegenwoordig een beschermd monument.