Volg STB
Image Alt

Historie

Geschiedenis van STB

“Sport- en Trimclub Brunssummerheide” is eigenlijk de volledige naam van de vereniging, die bij veel mensen beter bekend staat als STB. Misschien is de naam een beetje misleidend, want anders dan de naam in eerste instantie doet vermoeden is het een echte Landgraafse vereniging.

Voor hen, die niet weten wat STB nu eigenlijk is, hier een stukje geschiedenis van deze vereniging. Het begon allemaal in 1967. De S.T.B. is eigenlijk ontstaan uit een groepje lopers uit de actieve sportcarriëre van Martin Poglayen, eenieder wel bekend. Deze groep lopers die destijds als “Brunssummerheide Trimmers” van start gingen, vormde het begin van het onstaan van onze tegenwoordige S.T.B. Enkele mensen van het eerste uur waren Jo Eyck, Fred Strating, Albert Lieberg Cor Ostlender, Jo Simons en de toen nog 11 jarige Annelies van Dijk. In de loop van de jaren ’75 en volgende groeide deze groep, die zich nu “Trimclub Brunssummerheide” noemde, uit naar zo’n 30 man.

In 1978 werd een eerste wedstrijd georganiseerd. In 1980 werd het idee van het organiseren van de inmiddels zeer bekende Heideloop geboren. Er moest voor de organisatoren alsmede voor de trainings- begeleiders een beschermde vorm worden ingebouwd. Voor een verenigingsvorm waren we nog niet rijp, daarom de keuze voor een stichtingsvorm. Dit gebeurde in 1981. Op 23 november 1984 werd op de algemene ledenvergadering besloten om verder als vereniging door te gaan.
De S.T.B. groeide boven de 100 actieve sporters en was vooral in de regio bij de diverse wedstrijden in grote getale aanwezig. Vooral de marathon groep(ca. 40 personen in 1980) had grote behoefte aan een eigen identiteit. In 1985 verscheen het eerste officïele clubboekje met het STB lopersvignet.

Het volgende punt dat op het programma stond was een eigen accommodatie. Dankzij veel eigen inbreng van bestuur en leden werd op 28 juni 1986 vlakbij onze huidige Cooperbaan de 300 meter baan geopende door de burgemeester.Er werden in die periode en ook later, diverse wedstrijden door S.T.B. zelf georganiseerd. Buiten de al alombekende Heideloop was er een uurloop die plaatsvond op de toenmalige Draf-en Renbaan, een bergoploop in de Brunssumerheide, diverse koppellopen en uiteraard de Kapellerbosloop.STB Marathongroep 19 april 1985

Ook was S.T.B. medeorganisator van de N.K.Cross op de Draf –en Renbaan. Befaamd zijn de diverse Marathonreizen die er georganiseerd worden. Zoals London, Parijs, Berlijn, Zwitserland etc. met als grote klapper de succesvolle reis met ruim 50 STB-ers naar de marathon van New-York in 1994.

De vereniging, die al meer dan 30 jaar actief is, groeit nog steeds, en doet er alles aan om zich aan te passen aan de eisen die momenteel aan een vereniging worden gesteld. Er is een bestuur dat de touwtje goed in handen heeft en zorgt voor de coördinatie van de diverse evenementen die jaarlijks door de vereniging worden georganiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van de moderne media; zo heeft STB eigen website, zowel voor de hele vereniging (//www.stblandgraaf.nl), als ook voor de jeugd en voor de wedstrijden die door de vereniging worden georganiseerd zoals de Heideloop en de Kapellerbosloop. STB is meer dan alleen maar een groep hardlopers; zo is er behalve de mogelijkheid om mee te lopen in een van de loopgroepen – van beginners tot gevorderde lopers – ook de mogelijkheid om op maandagavond in sportzaal Hoefveld de conditie wat op te vijzelen door middel van conditietraining.

S.T.B. heeft momenteel ca. 310 leden, met een eigen jeugdafdeling met meer dan 70 jeugdleden, uitstekend gerund door een jeugdcommissie en diverse jeugdtrainers. Vooral de extra aandacht voor de jeugdafdeling begint steeds meer vruchten af te werpen; een vereniging zonder jeugd is immers een vereniging zonder toekomst. Bij STB kunnen kinderen vanaf 6 jaar op een leuke manier kennis maken met alle facetten van de atletieksport. Tijdens de trainingen wordt hun de grondbeginselen van de atletiek bijgebracht en tijdens de diverse wedstrijden in de regio kunnen zij hun prestaties op een sportieve manier meten met hun leeftijdgenoten van andere verenigingen.

De jeugdafdeling bestaat pas enkele jaren; begonnen als een groepje rennende kinderen, is dit gedeelte van de vereniging inmiddels uitgegroeid tot een groep atleten die bij de regionale wedstrijden hun woordje meespreken. De progressie was het afgelopen jaar goed te zien, toen bij de diverse Limburgse Kampioenschappen zowel gouden, zilveren en bronzen medailles mee naar Landgraaf werden genomen. Naast deze successen liet de jeugdafdeling ook op andere vlakken zien, dat ze met hun tijd meegaan. Voor hun harde “werken” tijdens de wedstrijden werden zij beloond door Sjef van Ooyen, die als kledingsponsor optrad, en de jeugd voorzag van gepaste kleding. Zo is de jeugd van STB op de diverse wedstrijden niet alleen op het gebied van prestaties duidelijk aanwezig, maar mag ze ook het visitekaartje van onze vereniging worden genoemd. Naast Sjef van Ooyen zijn er nog diverse sponsoren die een bijdrage leveren om dat mogelijk te maken, wat bij STB met de jeugd wordt gedaan. Om goed te kunnen trainen is goed materiaal nodig; een paar horden, speren, kogels e.d. kosten een kapitaal, wat door een vereniging niet alleen van de contributie kan worden betaald. Als dank voor deze bijdrage krijgen alle sponsoren een eigen stukje op de homepage van de jeugd, waar ook altijd actuele informatie over de activiteiten, en foto’s te vinden zijn.

De geschiedenis van STB kunt u hier ook terugzien in een tijdlijn.

Van trimclub naar atletiekvereniging
In 2012 werd een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van STB geopend. De lang gekoesterde wens voor een nieuwe atletiekaccommodatie en alle faciliteiten ging in vervulling. Op 21 oktober van dat jaar werd de nieuwe accommodatie op park ter Waerden onder grote belangstelling feestelijk geopend.
Zie ook bijgaande persartikelen.
Arikel Limburgs Dagblad 11 juni 2011
Artikel Landgraaf Koerier week 44/2012

Opening accommodatie park ter Waerden 21 oktober 2012

Heeft u interesse in de atletieksport, en in STB in het bijzonder, neem dan eens een kijkje op onze homepage, voor meer informatie.