Volg STB
Image Alt

Kernwaarden van STB

Afgelopen jaar hebben het bestuur en de (jeugd)trainers, i.s.m. het Huis van de Sport,
gewerkt aan het opstellen van een aantal kernwaarden voor STB. Dit als basis voor een
toekomstvisie voor STB en het voeren van een gesprek daarover met de leden.
Waar staat STB voor, wat willen de leden en wat moet er dan gebeuren om daar invulling
aan te geven.

De kernwaarden van STB zijn opgevangen aan het woord SPORT:
Samen: STB verbindt door samen te werken aan doelen en hecht daarbij veel waarde aan
verbondenheid en gezelligheid.
Passie: STB wil de de passie voor atletiek overdragen aan iedereen. In de atletiek trainen
we de basisbewegingen van de mens, daarvan profiteer je in de sport en in het dagelijks
leven.
Open: STB staat open voor nieuwe ideeën om zo optimaal plezier uit de atletieksport te
halen.
Resultaat: STB haalt graag het beste uit iedereen, stimuleert de prestatief ingestelde
sporter en is er voor de gemotiveerde recreant.
Toegankelijk: STB is toegankelijk en laagdrempelig zodat iedereen kennis kan maken met
de Atletieksport.