Volg STB
Image Alt

Incasso contributie

Incasso contributie STB Landgraaf

Tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur aan de leden voorgesteld om vanaf 2024 de contributie van de senioren automatisch te incasseren. Voor de pupillen en junioren is dit al het geval. De voornaamste reden is het vereenvoudigen van de administratie en de contributie inning. Daarnaast biedt dit tevens de mogelijkheid om zonder extra werk de contributie inning over het jaar te verdelen. De ledenvergadering heeft hiermee ingestemd. De contributie wordt vanaf 2024
2 x per jaar geïncasseerd via automatische incasso. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat STB een machtiging ontvangt waarmee je akkoord geeft voor de automatische incasso. Ook het bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening is noodzakelijk. STB zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen conform de wetgeving AVG. Via dit formulier informeren we je over de termijnen en de bedragen van de incasso en vragen we je om de machtiging te accorderen en de benodigde gegevens in te vullen.

Contributie

Voor 2024 is de contributie van STB als volgt
€ 18,80 kosten contributie Atletiekunie.
€ 41,20 contributie STB Landgraaf

De contributie wordt elk jaar vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering

Wedstrijdlicentie
Indien je een wedstrijdlicentie hebt dan komt daar voor 2024 een bedrag van € 25,35 per jaar bij. De kosten voor de wedstrijdlicentie worden elk jaar door de Atletiekunie vastgesteld.

Periode van incasseren
De contributie van STB Landgraaf wordt geïncasseerd in 2 termijnen namelijk in november (voor de periode van januari t/m juni van het volgend jaar) en juni (voor juli t/m december van het lopende jaar).

De contributie van de Atletiekunie en de kosten van een eventuele wedstrijdlicentie worden in zijn geheel geïncasseerd met de incasso van november. De reden hiervoor is dat deze kosten in 1 x afgedragen moeten worden aan de Atletiekunie aan het begin van het nieuwe jaar.

Machtiging
Door het invullen en versturen van onderstaande machtiging met de gegevens van je bankrekeningnummer, machtig je STB Landgraaf om de contributie te incasseren. Je kunt de machtiging altijd herroepen door een mail te sturen naar [email protected] . Indien je het niet eens bent met een incasso heb je drie maanden de tijd om de machtiging via de bank te laten storneren. Indien je je lidmaatschap beëindigt (via het formulier op de website), wordt de incasso
automatisch beëindigd.