Volg STB
Image Alt

Algemene ledenvergadering – 21 maart

Algemene ledenvergadering – 21 maart

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 21 maart om 20:00 bij de Skylounge.

De agenda van de algemene ledenvergadering is als volgt:

1) Opening en vaststellen stemgerechtigde leden;
2) Notulen jaarvergadering 17 april 2023 en jaarverslag secretaris;
3) Park ter Waerden;
4) Financiële gegevens STB en verslag kascontrolecommissie;
5) Vaststellen begroting 2024 en contributie 2025;
6) Goedkeuring nieuwe statuten STB
7) Bestuursverkiezing – aftreden Annick Ploumen
8) Clubkleding STB
9) Jubileumcommissie
10) Mededelingen, rondvraag en sluiting

De notulen van de vorige jaarvergadering en de statuten zijn per mail aan jullie toegestuurd. Heb je deze niet ontvangen laat dit dan weten via [email protected].